ogólne 

Kreatywność a wyzwania, jakie stawia nowoczesny świat

Czym jest kreatywność? Takie pytanie zadawane jest często, ponieważ jest to bardzo szerokie pojęcie. Zawiera się w nim zarówno chęć poznawania, jak i eksperymentowania oraz przedstawiania nietypowych rozwiązań. Poziom posiadanej kreatywności zależy od człowieka i jego charakteru.

Nakłada się na to również środowisko, w jakim miało miejsce wychowanie oraz standardy przekazane przez rodzinę. Wszystkie te czynniki są zmienne i mogą ulegać pewnym modyfikacjom. Sama kreatywność to również podejście jednostki do sposobu relacji z otoczeniem jednakowo tym bliskim bardziej znanym, jak i nowo poznanymi ludźmi. To również w pewnym sensie reakcja na nowe nieznane warunki pojawiające się bez zapowiedzi. Takie schematy zachowań można ulepszać i wprowadzać nowe lepsze reakcję. Wiadomo jest to, że nie wszyscy mają taki sam poziom zdolności twórczych, ale najważniejsza jest świadomość cechy, które wymagają poprawy.

W obecnym świecie mamy szybkie tempo przepływu informacji i jeszcze szybciej pojawiające się problemy wymagające rozwiązania. W pracy zawodowej człowiek spotyka się z problemami i założeniami projektowymi. Należy przedstawić jednakowo cele projektu, jak i sposoby na rozwiązywanie pojawiających się pytań. Dość łatwo rozwiązania i metody są powielane lub wykonywane według ogólnego wzorca. To uniemożliwia rozwój ewolucję organizacji i ludzi. W czasach dostępu do globalnej gospodarki powoduje to zacofanie i brak rozwoju. Osoby bez tych cech nie mogą również wybić się na tle otoczenia.

Czy można wytrenować cechy kreatywności? Ja inne umiejętności również i te związane z twórczym podejściem do problemów mogą być podnoszone w procesie edukacyjnym. Po pierwsze należy uświadomić i odszukać wszystkie negatywne cechy szkolonego. A następnie stworzyć listę i przedyskutować je z mentorem lub doradcą personalnym. Najważniejsza jest świadomość własnych niedostatków i pozycji, z jakiej startuje proces szkolenia. W większości przypadków należy przekazać informację o zmianie perspektywy obserwowania rzeczywistości. Pozwala to na spojrzenie z kilku stron na ten sam problem, który wydawał się nierozwiązywalny. Przez zbiór takich informacji możemy stworzyć rozwiązanie lub zbiór rozwiązań. W ten sposób można wyznaczyć nowe trendy kierunki. Najważniejsze podczas procesu edukacyjnego jest uświadomienie, że nie istnieją sztywne granice i rzeczy niemożliwe. Ten sposób zwiększona zostaje ilość pytań, jakie zostają zadane, co relatywnie zwiększa ilość odpowiedzi. Naukowcy twierdzą, że wiele cech kreatywnych utracone zostaje podczas edukacji szkolnej według starych programów nauczania. A szczyt efektywności i kreatywności człowieka przypada na jego okres dzieciństwa.

Kreatywność daje możliwość rozwoju poprzez tworzenie i kreowanie otoczenia. Tworzenie nowych rozwiązań pozwala na uzyskanie dobrej pozycji na rynku pracy oraz zapewnia dobry kontakt w pracach zespołowych. Badania stwierdziły, że kreatywność podnosi samoocenę jednostki i zmniejsza stres wynikających z sytuacji kryzysowych. Zyskuje na tym również otoczenie, ponieważ takie cechy często przenoszone są na grupę ludzi.

Hurtownia dekoracji Czakos oferuje między innymi przypinki, banery, girlandy i wiele przydatnych artykułów dekoracyjnych na śluby, wesela, uroczystości rodzinne czy imprezy.

Related posts