zdrowie 

Spokojna przystań dla seniora, czyli o zaletach domów opieki słów kilka

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat liczba osób starszych w wielu społeczeństwach, w tym również w Polsce, zauważalnie wzrosła. Spowodowane jest to przede wszystkim rozwojem medycyny, zwiększoną długością życia oraz występującym coraz powszechniej niżem demograficznym. Równocześnie mamy do czynienia z ciągle narastającym tempem życia, praca, szkoła, studia, zajęcia domowe i pozostałe obowiązki zabierają nam cały czas. Ponadto zmienił się w sposób istotny model funkcjonowania rodziny. Dawniej w jednym domu żyły zwykle nawet trzy pokolenia, obecnie natomiast każdy dąży do niezależności i co za tym idzie, dzieci po osiągnięciu dojrzałości, a szczególnie po założeniu własnej rodziny, pragną opuścić rodzinne gniazdo i rozpocząć życie na własną rękę. W takiej sytuacji rodzice zostają sami w swoich domach, gdzie mogą liczyć jedynie na weekendowe wizyty krewnych lub przyjaciół. Dopóki są w dobrej formie wszystko toczy się bez większych komplikacji, jednak wraz z upływem lat pojawiają się problemy zdrowotne, zarówno natury fizycznej jaki i psychicznej, i coraz trudniej im funkcjonować w świecie w niezależny i samodzielny sposób. W niektórych przypadkach proces ten przebiega stopniowo, w innych zachodzi nagle, jednak zawsze wiąże się z jednym – z koniecznością zagwarantowania seniorowi stałej opieki i asysty przy wielu, niejednokrotnie najprostszych czynnościach codziennych. W takiej sytuacji mamy dwa wyjścia: przyjęcie obowiązku na własne barki lub znalezienie dla rodzica odpowiedniego domu opieki. Pierwsze rozwiązanie nie zawsze jest możliwe, zatem coraz częściej skłaniamy się ku drugiej opcji, która, wbrew ciągle pokutującym na temat takich placówek mitom, niesie ze sobą wiele zalet.

Wykwalifikowana opieka i bezpieczeństwo

Największym chyba walorem domów opieki jest zagwarantowanie starszej osobie stałego nadzoru wykwalifikowanego personelu: lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, pedagogów. Dzięki temu każdy mieszkaniec ośrodka ma zapewniony dostęp do niezbędnych dla niego zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych oraz regularnych badań. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób z poważnymi problemami zdrowotnymi, gdyż ułatwia maksymalne wydłużenie okresu sprawności i niezależności. Ponadto, domy opieki są specjalnie dostosowane do potrzeb seniorów. Chodzi tu przede wszystkim o kwestie architektoniczne, które umożliwiają pensjonariuszom swobodne poruszanie się po obiekcie i wokół niego, takie jak barierki, poręcze przy umywalkach oraz w toaletach, ławeczki pod prysznicami, windy itp.

Rozrywka i możliwości rozwojowe

Dobre domy opieki nie poprzestają na roztoczeniu nad swoimi pensjonariuszami kompleksowej opieki medycznej. W takich placówkach propagowane jest podejście holistyczne, czyli dba się o potrzeby ciała, ducha i umysłu. Organizowane są różnego rodzaju aktywności podchodzące pod kategorię terapii zajęciowej: gry, zabawy, kursy. Dzięki temu mieszkańcy mogą dłużej zachować sprawność manualną i fizyczną, a czasami znacząco je poprawić. Bywają nawet sytuacje, w których seniorzy odkrywają nowe pasje i zainteresowania.

Ponadto, domy opieki niemal zawsze położone są na terenie parków i ogrodów, co daje rezydentom okazję do spacerów i innych aktywności na świeżym powietrzu, a te przyczyniają się do poprawy kondycji i samopoczucia na płaszczyźnie zarówno fizycznej jak i psychicznej. Coraz więcej placówek przykłada też wagę do rozwoju intelektualnego mieszkańców, dlatego znajdują się w nich dobrze zaopatrzone biblioteki, świetlice oraz małe salki kinowe, gdzie pensjonariusze spotykają się na czas wspólnych seansów filmowych. Wreszcie, aby uchronić mniej mobilnych seniorów przed uciążliwą dla nich koniecznością przemieszczania się, przy domach opieki często znajdują się kaplice, w których odbywają się coniedzielne msze. Z kolei dla bardziej aktywnych mieszkańców organizowane są okazjonalne, kilkugodzinne lub jednodniowe wycieczki do teatru, kina, muzeum lub krajoznawcze.

Szansa na nawiązanie nowych znajomości

Życie wielu starszych osób upływa w samotności. Zwłaszcza, jeżeli nie są w zbyt dobrej kondycji fizycznej i rzadko opuszczają domy lub jeżeli większość ich najbliższych przyjaciół nie żyje. Luki tej nie zapełnią niestety odwiedziny dzieci czy wnuków, nawet bardzo częste. W tym wypadku doskonałym rozwiązaniem jest właśnie dom opieki. Dają one szanse na nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni, poznanie ludzi o podobnych poglądach i zainteresowaniach, czyli, krótko mówiąc, na rozpoczęcie życia towarzyskiego na nowo.

„Nowy stary dom”

Jak powszechnie wiadomo osoby starsze nie lubią dużych zmian i starają się ich unikać jak mogą, dlatego, aby zminimalizować związany z przeprowadzką dyskomfort, do wielu domów opieki można zabrać ze sobą ulubione meble, bibeloty i wszelkie przedmioty o wartości sentymentalnej, a nawet zwierzęta. Dzięki temu aklimatyzacja przebiega znacznie szybciej i mieszkańcy mogą się poczuć na nowym miejscu niemal jak u siebie.

Wybór, nie przymus

Rosnąca jakość usług w domach opieki i świadomość tego faktu w społeczeństwie sprawiają, że coraz więcej osób starszych na własną rękę podejmuje decyzję o przeniesieniu się do takiej placówki. To co dawniej było tematem tabu i często nosiło znamiona przymusu, staje się obecnie wspólnie podejmowaną, świadomą i odpowiedzialną decyzją zapewniającą komfort i bezpieczeństwo zarówno seniorom, jak i ich rodzinom.

 

 

Related posts

Leave a Comment